Mayıs, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Rüya hafızayı güçlendiriyor

Uykunun rüya görülen kısmı olan, gözlerin hızlıca oynatıldığı REM aşamasında ritm bozulursa hafıza kayıpları yaşanabiliyor. Fareler üstünde yapılan deneylerde beyin fonksiyonları REM sırasında durdurulan fareler, hemen ardından y…

Rüyada Eksiklik

EKSİKLİK Bir kimsenin rüyâda uzuvlarında (azasında-organlarında) herhangi bir eksiklik görmesi, iyi sayılmaz. Bu rüyâsı onun, elindeki bulunan mal ve nîmetten eksilme olacağına, zarara uğrayacağına işâretle yorumlamıştır Nablûsi.

Rüyada Ekşimik Görmek

Rüyâda ekşimik (yağsız sütten yapılmış bir çeşit peynir) yediğini görmek, pek iyi sayılmaz. Bu rüyâ, rüyâyı gören kişinin, olur olmaz şeyleri kendisine dert edinerek evhamlı ve vesveseli bir duruma düşeceğine ve sağlığını bozacağ…

Rüyada Ekşili Çorba Görmek

Bir kimsenin rüyâda ekşili bir çorba pişirdiğini ve ondan yediğini görmesi, iyiye yorumlanan hayırlı bir rüyadır. Bu rüyâ rüyâ sahibi kişinin iyi bir insan olduğuna işârettir. Rüyâsında sığır etiyle ekşili bir çorba pişirip ondan…

Rüyada Ekşi Yemek

Rüyada ekşi olan bir yiyecekten yediğini (limon vs. gibi) görmek iyi değildir. Bu rüyâyı gören kimse, geçimini kazanırken zorluk ve meşakkatla karşılaşacağına ve sıkıntılı bir hayata düşeceğine işârettir denmiştir. Rüyâda kişinin…

Rüyada Ekmek Sepeti Görmek

Rüyâsında ekmek sepeti gören kimse, müjdeli bir haber, sevindirici bir olay ile karşılaşacağına işarettir. Rüyâda görülen ekmek sepeti, içinde bulunan şeye göre yorum kazanır. Eğer görülen sepetin içinde istenilen, rağbet edilen …

Rüyada Ekşi Nar Görmek

Rüyâda görülen ekşi nar; pek iyi sayılmaz. İbn-i Sirin'e göre, rüyâda ekşi nar yediğini görmek, mal yönünden mahzûnluğa (hüzünlü olmaya) işârettir veya zengin bir kadınla evlenir şeklinde yorumlanmıştır Cabir-i Mağribi'ni…

Rüyada El Bağlamak

Rüyâsında elini bağladığını görmek, iyiye yorulmaz. Bu rüyâ, gören kimsenin darlık ve sıkıntıya düşeceğine işârettir. İbn-i Sirin'in yorumu:  Bir kimse, rüyâsında her ne sûretle olursa olsun, el bağladığını görse, bu rüyâsı i…

Rüyada El Aynası Görmek

Bir kimsenin rüyâda el aynası görmesi, pek iyi sayılmaz. Bu rüyâ, onun arkadaşları tarafından ve çevresindeki kişiler tarafından aldatılacağına ve bu yüzden büyük zarara uğratılacağına işârettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada El Görmek

Uyku âleminde görülen el ile ilgili rüyâların çeşitli tabir ve yorumları yapılmış bulunmaktadır. Sağ elin yorumu olduğu gibi, sol elin de yorumu vardır. Sağ elin yorumu ile sol elin yorumu değişiktir. Sağ el görmek, rüyâyı gören …

Rüyada El Arabası Görmek

Rüyâsında el arabası ile bir şeyler taşıdığını görmek, bulunduğu evden başka bir eve taşınacağına işârettir. El arabasını boş olarak götürdüğünü gören kimse, uzaktan gelecek bir misafir ile karşılaşır, uzaktan bir misafiri gelece…

Rüyada Ekmekçi Görmek

Rüyâda ekmekçi görmek, iyiye işârettir. Ekmekçi görmek rüyâsı iyiye ve hayra işâret olarak yorumlanır. Rüyâda görülen ekmekçi, halka (insanlara) hizmet eden ve onlara her konuda yardımcı olabilen imkanları geniş ve sözü geçerli, …

Rüyada Ekmek Görmek

EKMEK Uykuda görülen ekmek rüyâsı, şu cihetlerle tabir olunur. Murâda ermeğe, mal-mülk ve nimete kavuşmaya, ilim, islâm nimetine, rızık (iyi geçim), rahat hayat ve iyi bir kadına mazhar olmaya işârettir. Alem-i menamda (rü…

Rüyada Ecel Görmek

Rüyasında bir kimse, ecelinin geldiğini veya gelmiş olduğunu anlamış görmesi, ömrünün uzamasına veya ömrünün uzayacağına işâretle tabir olunur

Rüyada Eğiç Görmek

EĞİÇ (EĞRİ UÇLU DEĞNEK) Kişinin rüyâda eğiç (ağaçlardan yemiş koparmak için eğri uçlu bir sopa, değnek) görmesi, iyi değildir. Bu rüyâ fitneye, fesâda (karışıklığa) işâret eder.

Rüyada Ecnebi Görmek

Kişinin rüyâda ecnebi (başka bir milletten olan, yabancı) görmesi, rüyâ sahibinin bir yolculuğa çıkacağına işâret eder. Bazı yoruma göre ise, bu rüyâyı gören kişinin eline kolayca bir para geçeceğine işâretle tabir olunmuştur.

Rüyada Edebiyat Görmek

Kişinin rüyâda edebiyat ile uğraştığını görmesi, rüyayı görenin, başarılı bir kimse olduğuna ve hassas bir yapısının bulunduğuna işâret olarak yorumlanır. Bir kimsenin uyku halinde kendisinin bir şiir yazdığını görmesi, onun hass…

Rüyada Eflatun (Renk) Görmek

Kişinin uykusunda (rüyâda) eflâtun renk görmesi, iyi değildir. Bu rüyâ iyiye ve hayra yorumlanmaz. Eflâtun renk, hastalığa işârettir demiştir yorumcular.

Rüyada Eczacı Görmek

Rüyâda eczacı görmek, dünyâ bilgisi veya dinde bilgisi olan birine işâret eder denmiştir. Çünkü ilaçlar dünyâyı ilgilendiren bedene, ilim de dini güzel yaşamayı sağlar denmiştir. Bir kimsenin rüyâda bir eczacı görmesi, kitap tasn…

Rüyada Ebu Cehil Karpuzu 🍉 Görmek

Rüyada Ebü Cehil Karpuzu görmek, din den uzak, münafık (iki yüzlü) ve kendisinden hiçbir fayda ve yarar görülmeyen bir adamı temsil eder. Böyle bir adama işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Eczane Görmek

Rüyâda eczahane görmek, sıhhat ve sağlıkla yorumlanır. Çünkü eczahâne hastalığa işaretle yorumlanır.  Bazı yorumculara göre, rüyâsında eczahâne görmek, ilâç alınmış ise, sağlık ve âfiyete işârettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Hz. Ebubekir (r.a) Görmek

Rüyâda Hz. Ebubekir'i (r.a) görmek din yönünden yükseleceğinize işârettir. Rüyâsında Hz. Ebubekir'i (r.a) görmek, kendi akranları(yaşıtlar) arasında yükseleceğinize ve değerli kimseler arasında saygınlık göreceğinize işâr…

Rüyada Ebegümeci Görmek

Rüyada ebegümeci görmek, hayır ve menfaata işaret eder. Bir kimsenin rüyâda ebegümeci görmesi, onun hayra ereceğine ve menfaat elde edeceğine işârettir Hasta olan bir kişinin rüyâda ebegümeci görmesi, onun şifâ bulup iyileşeceğin…

Rüyada Ebabil Kuşu 🐦 Görmek

Rüyâda Ebabil kuşu veya Ebâbil kuşlarını görmek, hayırlı bir rüyadır. Bu rüyâ, rüyâ sahibi için, büyük bir hayra ve menfaata işârettir şeklinde yorumlanmıştır. Ebâbil kuşları, filli orduyu helâk etmiş, kutsal bir görev yüklenmiş,…

Rüyada Efe Görmek

Rüyâda efe görmek, mertlik ve yiğitlikle yorumlanır. Efe, zeybek oyunu oynuyor görülürse, yakında rüyâ sahibinin çevresinde düğün meclisi kurulacağına işârettir. Kişinin uyku âleminde (rüyasında) kendisinin efe olup dağlara çıkmı…

Rüyada Eğe Görmek

Rüyasında eğe ile bir şey eğelediğini görmek, işlerinin kolaylaşacağına işarettir. Rüyâda elinde bir eğe gören kimsenin, işlerinde çektiği sıkıntılardan kurtulacağına işarettir. Rüyasında eğenin kırıldığını gören kimsenin işlerin…

Rüyada Egzama Görmek

Alem-i menamda (rüyada) bir yerinde egzama (cilt hastaluğı) görmek, iyi değildir. Bu rüyâ haram mala, rüyâ sahibi kişinin, kazancına haram karıştıracağına veya haram bir mal elde edeceğine işâret eder.

Rüyada Eğer Görmek

Rüyada eğer görmek, mal, kadın ve başarı gibi cihetlere işaret olarak tabir olunur. Kişinin rüyâda eğer görmesi, iffet sahibi zengin bir kadına işâret olarak tabir edilir. Ebû said'il vâiz'in yorumu:  Alem-i menamda (rüyâ…

Rüyada Evcil Hayvan Görmek

Alem-i menamda (rüyada) ehli (evcil) hayvan (koyun 🐑 , inek 🐮 , kedi 😻, köpek 🐶,gibi) görmek, nimete berekete ve işlerde kolaylığa işâret olarak yorumlanır.

Rüyada Eğlence Görmek

Rüyâda eğlence görmek, iyi değildir. Kişinin rüyâda kendisinin eğleniyormuş olduğunu görmesi, nankörlüğe işarettir. Rüyâsında elindeki mal ve parayı eğlence yolun da harcadığını görmek, onun (rüyâ sahibinin) sıkıntıya düşeceğine …

Rüyada Eğilmek

Rüyada görülen eğilmek, iyi değildir. Kişi kendisinin bir iş için eğilmiş olduğunu görse, bu rüyâsı kendisi için hayra işâret etmez şeklinde yorumlanmıştır. Ebû Said'il Vâiz'in yorumu:  Bir kimsenin rüyâda eğildiğini görm…

Rüyada Ehram Görmek

Rüyâda görülen ehram, uzun bir ömür sürüleceğine veya uzun bir ömre işâretle yorumlanır. Bazı rüyâ tabir ve yorumcularına göre:  Uykusunda (rüyâsında) uzaktan bir ehram gören kişi, işinde ve mesleğinde terfi için, bir kademe daha…

Rüyada Ekin Ekmek

Alem-i menamda (rüyasında) ekin ektiğini görmek, rüyâ sahibi kişinin ticârete başlayacağına veyahut evleneceğine işârettir şeklinde yorumlanır denmiştir. Bazı yoruma göre ise: uykusunda (rüyâsında) kendi tarlasına ekin ektiğini g…

Rüyada Ejderha Görmek

Rüyâda ejderha görmek, zafere işârettir. Rüyada ejderha gören kimse, düşmanlarına karşı galib (üstün)  geleceğinize işarettir. Rüyâda ejderha görmek, düşmanı alt etmek ile yorumlanır. Hasta olan bir kimsenin rüyâsında ejderha gör…

Rüyada Ekin 🌾 Görmek

Uykusunda (rüyâda) mevsiminde yeşil ekin görmek, iyidir. Yeşil ekin görmek, rüyâ sahibinin, maksat ve amacına kavuşmaya, dilek ve muradına ermeye ereceğine işârettir. Alem-i menâmda mevsimsiz (mevsimi dışında ) yeşil ekin görmek,…

Rüyada Ekin Biçmek

Rüyada ekin biçtiğini görmek, zor ve güç olan bir şeyi başarmaya ve kolaylaştırmaya ve o zoru başarıp elde etmeye işâret olarak tabir olunmuştur. Mevsiminde arpa biçtiğini görmek, hayır ve menfaata, o senenin ucuzluğuna işârettir…

Rüyada Ekinci Görmek

Rüyâda ekinci görmek dünyâya işâret olarak yorumlanır. Dünyâ işleri de, ucuzluk, bolluk ve berekete işâret eder şeklinde yorumlanmıştır. Rüyâda görünen ekinci, güzel elverişli (salih) amele işâret olarak yorumlanır denmiştir.

Rüyada Ebe Görmek

Rüyasında kişinin, ebe ve ebe görevi yapan (doğum yaptıran) birini görmesi hayırlıdır. Bu rüyâ, hayır ve bereket olarak tabir olunmuştur. Rüyâda görülen ebenin genç olması, orta yaşlı olmasından işâret ettiği yorumca daha büyük h…

Rüyada Düğüm Çözmek

Rüyâ aleminde kişinin bir düğüm çözdüğünü görmesi, rızkının artacağına veya güçlüğünden korktuğu, zorluğundan çekindiği bir işinin kolaylaşacağına işâret eder denmiştir. Bazı yoruma göre de, düğüm çözmek sihrin (büyünün) boz…

Rüyada Düğümlemek

Düğümlemek rüyası birkaç şekilde tabir olunur. Bir kere düğümleme kelime olarak birkaç şekilde kullanılmaktadır. Meselâ: Düğüm atmak, düğüm vurmak ve düğümlemek. Bu üç kelime yorumu olarak aynı anlam taşımaktadır. Bazı rüyâ kayna…

Rüyada Düğün Görmek

Rüyada düğün görmek,çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bazılarına göre keder ve üzüntüye delâlet eder. Bazılarına göre de tam tersine, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir. İbn-i Kesir'in yorumu:  Rüyâda düğün görmek, cena…

Rüyada Dümen Görmek

Rüyâda bir gemi dümeni görmek, başarıya ulaşacağınıza işârettir. Ve dümeni eliyle tutmak, dümeni idâre etmek, büyük bir işin arefesinde sevinçli bir haber alacağınıza işaretle yorumlanır.

Rüyada Düğün Çiçeği Görmek

Rüyâda düğün çiçeği görmek, iyi değildir. Kişinin rüyâda düğün çiçeği görmesi, onun çok zorluk ve meşakkat çekeceği bir yolculuğa çıkacağına işaret olarak tâbir olunur denmiştir. Allah en doğrusunu bilendir.

Rüyada Dükkan Görmek

Rüyada dükkan görmek, iyilik ve hayırla yorumlanır. Hasta kimse görse, şifa bulacağına, bekâr kimse görse, evleneceğine işâret eder. Dükkan görmek, güzel bir hayata refah bir geçime işâretle yorumlayanlar da olmuştur. Cafer-i Sad…

Rüyada Dülger Görmek

Dülger ile ilgili rüyâlar değişik yorumlanır. Rüyâda dülger görmek, bazı kere de, halka (insanlara) ilim (bilgi), edep ve terbiye öğreten bir kimseye işâret olarak yorumlanır. Câbir-il Mağribi'nin yorumu da aynı doğrultudadır…

Rüyada Dünyayı Görmek

Alem-i menamda(uyku halinde yani rüyâda) dünyayı görmek, kadına, zevceye (hanıma eşe) ve mala işâret eder.

Rüyada Düşes / Kraliçe Görmek

Rüyada bir düşes (dükün hanımı düklüğün sahibesi) ile tanıştığını ve ona baktığını görmek, rüyâ sahibinin yüksek tabakadan zengin bir hanımla evleneceğine işârettir. Şayet rüyâ sahibi kişi evli ise, uzak bir akrabasından kendisin…

Rüyada Dürbün Görmek

Kişinin rüyada bir dürbün görmesi, onun kendi işlerini ihmal ettiğine ve bazı zararlar göreceğine işâret olarak yorumlanır. Dürbün görmek, işlerin açılmasına, kişinin geleceğe ait planlar yapmasına ve bunları elde edeceğine ancak…

Rüyada Dünür Görmek

Rüyada insanın dünürünü görmesi, sevgi ve muhabbete işaret eder şeklinde yorumlanır. Kişinin uykusunda (rüyâda) birisiyle dünür olmuş olduğunu veya gerçek hayatta dünürü ile bir araya geldiğini,  konuştuğunu görmesi, iyidir. Bu r…

Rüyada Dürmek

Rüyada herhangi bir eşyayı dürdüğünü görmek, affedici, öfkesini yenici birine işâret eder. Bazen de kişinin yiyeceğinin, içeceğinin bittiğine ve ecelinin yaklaştığına işarettir. Bir kimse rüyâsında bir eşyasını dürdüğünü görse, b…

Rüyada Düşman Görmek

Uyku halinde (rüyada) kişinin bir düşmanını görmesi, iyidir. Bu onun kadri yüce bir insan olduğuna, Cenâb-ı Allah'ın kendisine yardım ettiğine ve varsa düşmanlarına galip (üstün) geleceğine işâret eder. Bir insan rüyâ halinde…

Rüyada Düşmanlık Görmek

Rüyasında kendisinin başka birisine düşmanlık yapıyormuş olduğunu gören kimse, o düşmanlık yaptığını gördüğü kimseyi seveceğine, onunla dost olacağına, arkadaşlık yapacağına işârettir. Şu halde bu rüya tersiyle yorumlanan rüyâlar…

Rüyada Düzlük Görmek

Alem-i menamda (uyku halinde yani rüyâda) kişinin düzlük bir saha, düzlenmiş bir yerde bulunduğunu görmesi, kazancının kârlı bir gelir sağladığı bir işe gireceğine veya kazancı bol olan bir işe ortak olacağına işârettir şeklinde …

Rüyada Duvarcı Görmek

Bir kimsenin rüyâsında duvarcı görmesi, iyi ve hayırlı bir rüyadır. Rüyâ aleminde kişinin duvarcı birini görmesi, şan ve şerefinin artmasına, mevki ve makamının yükselmesine işâret olarak tabir olunur denmiştir.

Rüyada Duvar Saati Görmek

Rüyânızda duvar saati görmeniz, işlerinizin yolunda gideceğine ve işlerinizin düzeleceğine işâret eder

Rüyada Düello Görmek

Rüyâsında birisi ile düello ettiğini görmek, iyi değil ve hayırlı sayılmaz. Bu rüyâyı gören kişinin kötü ve üzücü bir haber alacağına işâret olarak yorumlanır. Uyku âleminde (rüyâda) düelloda yaralandığını görmek, rüyâ sahibi kiş…

Rüyada Düğme Görmek

Rüyâda düğme görmek, rızık ve mal ile yorumlanır. Yani zenginliğe işârettir. Bekâr bir kimsenin (adamın) rüyâsında düğmelerini iliklediğini görmesi, evleneceğine işarettir.

Rüyada Duvak Görmek

Rüyâda gelin duvağı görmek, rüyâ sahibinin maksat ve amacına (muradına) ulaşacağına ve dolayısıyla gelecek günlerinin sevinç ve neşeli günler olacağına işâret olarak yorumlanır. Çünkü gelin duvağı murada eren insanların sevinçli …

Rüyada Düdük Görmek

Uyku halinde(rüyada) düdük görmek, sevindirici bir haber alınacağına işaretle yorumlanır. Kişinin rüyâda düdük çaldığını veya bir düdük sesi duyduğunu görmesi, beklemekte olduğu bir haberi alacağına ve sevineceğine işârettir denm…

Rüyada Duvar Görmek

Rüyâda duvar görmek, duruma göre yorumlanır. Sağlam duvar iyiliğe işâret, yıkık ve harab duvar zarar ve ziyana delalet eder. Bir kimsenin rüyâda kendisine ait bir duvarı tamir ettiğini görmesi, onun halinin ve durumun düzeleceğin…

Rüyada Dut Görmek

Rüyâda dut görmek, sevinç ve neşeye yararlı bir kazanca işârettir. Dut ile ilgili rüyâ görmek iyi ve hayırla yorumlanır. Dut ağacı görmek, ailesi, çocukları ve sülalesi çok zengin bir kişiyi temsil eder. Akraba ve çocukları zengi…

Rüyada Durak Görmek

Rüyânızda bir durakta vasıtaya bindiğinizi görmeniz, işlerinizin ve planlarınızın başarı ile neticeleneceğine işârettir şeklinde yorumlanır. Kişinin rüyâda herhangi bir vasıta durağında beklediğini görmesi, rüyâ sahibinin bazı gi…

Rüyada Duş Yapmak

Rüyânızda bir duş yaptığınızı görmeniz, şikayet etmekte olduğunuz bir durumun ortaya çıkacağına ve yorgunluğunuzun artacağına işâret ile tabir olunur.

Rüyada Duhan Suresi Görmek

İbn-i Sirin'in yorumuna göre; Rüyâsında bu sûre-i celileyi tamamını veya bir parçasını okuduğunu ya da bir okuyanı dinlemekteymiş olduğunu gören kimse, geceleri ibâdetle, duâ ve zikirle meşgul olur şeklinde yorumlanmıştır. İm…

Rüyada Duman Görmek

Rüyâda duman görmek, üzüntü ve kedere, sıkıntı ve eleme işaret olarak tabir edilir. Kişinin rüyâda kendi üzerine siyah bir duman çöktüğünü görmesi, onun bilmeden Allah'a karşı hata ve kusur işleyeceğine, günâha gireceğine işa…

Rüyada Dul Görmek

Rüyâda kendinizi dul kalmış görmeniz, kısmetinizin çoğalacağına ve evliliğin gerçekleşmesinin an meselesi olduğuna işâret olarak tabir olunur. Evli bir kadının, rüyâsında dul kaldığını görmesi, eşinin kendisinden önce öleceğine i…

Rüyada Duha Suresi Görmek

Bir kimsenin rüyâda Duha süresini görmesi okuması, dinlemesi bu hallerin hepsi iyiye ve hayra işâret olarak yorumlanır. Cafer i Sadık (r.a.)'ın yorumu:  Rüyâsinda bu sûre-i şerifeyi okuduğunu veya dinlediğini gören kişinin b…

Rüyada Düğüm Atmak

Rüyâda düğüm attığını görmek, iyi değildir. Düğüm attığını görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir. Dğüm çözdüğünü görmek ise, ferahlık ve sevince işâret eder denmiştir. Bazı yorumcular tarafından kişinin rüyâda bir ip üzerine …

Rüyada Dudu Kuşu 🐦 (Papağan) Görmek

Rüyâda dudu kuşu (papağan) görmek, sözü sohbeti dinlenen bir kimseyi temsil eder şeklinde yorumlanır.   Dişi dudu kuşu (dişi papağan) görmek, tatlı dilli, hoş sobet, sevimli güzel bir kadını temsil eder denmiştir. Rüyâsında …

Rüyada Duvarcı Görmek

Bir kimsenin rüyâsında duvarcı görmesi, iyi ve hayırlı bir rüyadır. Rüyâ aleminde kişinin duvarcı birini görmesi, şan ve şerefinin artmasına, mevki ve makamının yükselmesine işâret olarak tabir olunur denmiştir.

Rüyada Düdük Görmek

Uyku halinde (rüyada) düdük görmek, sevindirici bir haber alınacağına işaretle yorumlanır. Kişinin rüyâda düdük çaldığını veya bir düdük sesi duyduğunu görmesi, beklemekte olduğu bir haberi alacağına ve sevineceğine işârettir den…

Rüyada Duvar Saati Görmek

Rüyânızda duvar saati görmeniz, işlerinizin yolunda gideceğine ve işlerinizin düzeleceğine işâret eder

Rüyada Düello Görmek

Rüyâsında birisi ile düello ettiğini görmek, iyi değil ve hayırlı sayılmaz. Bu rüyâyı gören kişinin kötü ve üzücü bir haber alacağına işâret olarak yorumlanır. Uyku âleminde (rüyâda) düelloda yaralandığını görmek, rüyâ sahibi kiş…

Rüyada Düğme Görmek

Rüyâda düğme görmek, rızık ve mal ile yorumlanır. Yani zenginliğe işârettir. Bekâr bir kimsenin (adamın) rüyâsında düğmelerini iliklediğini görmesi, evleneceğine işarettir.

Rüyada Döşemeci Görmek

Rüyâda döşemeci görmek, kadın işleri yapan kimseye işaret olarak yorumlanır. Döşemeci rüyâsı kendisini kadın işlerine veren onları süsleyen kimseyi temsil eder denmiştir.

Rüyada Döğüşmek

Rüyâda görülen döğüşmek, iyiye yorumlanmaz. Döğüşmek rüyası iyiye işâret eden bir rüyâ değildir. (Dövmek ve dövülmek maddelerine bakabilirsiniz.)

Rüyada Don (Soğuk ve Buz) Görmek

Rüyâsında don(soğuk ve buz) ile karşılaştığını görmek, kıtlık ve geçim darlığına düşeceğine işâret eder.

Rüyada Donmak

Rüyada soğuktan donduğunu görmek, bir hastalığa geçireceğinize ve dostlarınızdan bazılarını kaybedeceğinize veya çok yakın bir arabanızın hastalanacağına veya bir hastalık geçireceğine işârettir. Rüyânızda sizi donmaktan kurtardı…

Rüyada Dondurma Görmek

Rüyâda dondurma görmek, uzun bir bağlılığa, uzun bir dostluğa işârettir. Rüyada dondurma görmek, bazen de çok mal, çok rızık ve bol nimet ile tabir olunur.

Rüyada Don Görmek

Rüyada don görmek veya giymek, evlenmeye veya yavaş yavaş zenginliğe delâlet eder. Bir erkeğin rüyasında kadın donu (külotu) giydiğini veya bir kadının rüyâsında erkek donu giydiğini görmesi, her ikisi de evlenmeye (nikâhlanmaya)…

Rüyada Donanma Görmek

Rüyâda donanma hazırlandığını görmek, işleriniz de yeni bir düzenleme gerektiğine ve bu yapılırsa işlerinizin yeniden düzeleceğine işârettir.

Rüyada Dostluk Görmek

Rüyada birileriyle dostluk ettiğini görmek, iyiliğe, hayırlara, bazen de düşmanlığa işâret olarak yorumlanır. Kişinin alem-i menamda (uyku halinde) birileriyle dostluk kurduğunu ve dost olduğunu görmesi, şan ve şerefinin artmasın…

Rüyada Dönmek

Kişinin rüyâda başının üzerine döndüğünü görmesi, rüyâ sahibinin, bir musibete düşeceğine işârettir. Başka bir yoruma göre, âmiri, rüyâ sahibinin aleyhine döneceğine işaretle yorumlanmıştır. Rüyâsında bir yandan diğer yanına dönd…

Rüyada Döşek Görmek

Rüyâda döşek görmek, evliliğe (eşlere) işâret olarak tâbir olunur denmiştir. Bir kimsenin rüyâda döşeğini sattığını görmesi, iyi değildir. Bu rüyâ, rüyâyı görenin eşinden ayrılacağına, hanımını boşayacağına işârettir şeklinde yor…

Rüyada Döşenmiş Taş Görmek

Rüyada kaldırım taşlarının gerekli yerlere döşenmiş olduğunu görmek, ülfete (birbirine alışma, iyi geçinme) birliğe, genişliğe, üzüntü ve kederlerin dağılmasına geniş rızka ve yeni elbiselere (elbiselerini yenilemeye) işâret olar…

Rüyada Dövmek

Rüyâsında bir ölüyü dövdüğünü görmek, rüyâ sahibi kimsenin, dindarlığına, dini bütün bir kişi olduğuna ve eğer borcu varsa, onu ödeyeceğine işâret olarak yorumlanır. Bir kimse rüyâsında birini eliyle dövdüğünü görse, dövdüğü kişi…

Rüyada Dövücü Görmek

Rüyâda, bir şeyleri döverek ezdiğini, ufaladığını veya parçalayıp küçülten birini görmek, dünyaya meyletmeye işârettir. Dövücü rüyâsı, iyi değildir. Dövücüler, dinlerine önem vermeyen, kişileri temsil ederler.

Rüyada Dua Etmek

Rüyâda dua ettiğini görmek, hayra erişmeye, murada ermeye, maksadına, amacına kavuşmaya, hidâyete, doğru yola ermeye, selâmete ermeye, korkudan, sıkıntılardan kurtulmaya gibi cihetlere işâretle yorumlanır denmiştir. Büyük rüyâ ta…

Rüyada Dövülmek

Rüyada görülen dövülmek veya dövülmek rüyası, mal ve hayra işârettir. Bir kimse rüyâsında başkası tarafından el ve ayakları bağlanmaksızın kamçı ile dövüldüğünü görse, onun bu rüyâsı haram bir mal edineceğine işârettir. Vurulan v…

Rüyada Dövüşmek

Bir grup insanın dünya işleri için ağız kavgası ve birbirlerine saldırarak dövüştüklerini görmek, onların büyük zarar ve ziyanda olduklarına işaret eder denmiştir

Rüyada Dudak Görmek

Rüyada görülen dudak veya dudaklar akrabalığa, bazen de mala ve nimete, bazen de evlâda, bazen ise, dostluğa ve arkadaşlığa işâret olarak yorumlanır. Rüyâda görülen alt dudak kadın akrabaya işâretle, üst dudak erkek akrabay…

Rüyada Doldurulmuş Şeyler Görmek

Rüyâda kişinin içi doldurulmuş, tavuk, balık ve benzeri şeyler görmesi,  kazanılan mala veya ticaret için hazırlanmış şeylere işâret eder. Bu rüyâyı bekâr olan bir kişinin görmesi, evlenmeye, hasta olan birinin görmesi, hastalığı…

Rüyada Dolma Kalem Görmek

Kişinin rüyâda dolma kalem görmesi, bir devlet işine karışacağına ve birinin onun işlerini halledeceğine veyahut rüyâ sahibinin bir yerlerden bir mektup alacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Dokumacı Görmek

Rüyâda dokumacı veya dokuyucu görmek, misafire veya tüccar birine veya gezgin birine ve ameleye (işçiye) gibi cihetlere işâretle tabir edilir denmiştir.

Rüyada Dolap Görmek

DOLAP Rüyânızda içi dolu bir dolap görmeniz, işlerinizin iyiye gideceğine işarettir. Rüyâda boş dolap görmek, yoksulluğa, muhtaç duruma düşeceğinize işâretle tabir olunur. DOLAP (KUYU DOLABI) Rüyâda görülen kuyu dolabı, insanın r…

Rüyada Dolma Görmek

Rüyâda dolma yediğini gören kişinin bu rüyâsı, iyiye yorumlanmaz. Dolma rüyâsı, hayırlı bir rüyâ değildir. Rüyâda dolma yemeği yediğini görmek, rüyâ sahibinin, hastalıkla uğraşacağına veya yalan bir haberle karşı karşıya kalacağı…

Rüyada Dokuma Tarağı Görmek

Bekâr olan bir kızın rüyâda dokuma tarağı görmesi, onun pek yakında kocaya varacağına evleneceğine işârettir. Bekâr olan bir erkeğin rüyâsında dokuma tarağı görmesi, onun sıkıntıya ve meşakkatlara sabreden asaletli bir kadına ula…

Rüyada Dolandırıcı Görmek

Rüyâda dolandırıcı birini görmek, yalan sözlerle, hile ve dalavere ile insanı veya insanları aldatan kimseye işarettir. Bazen de dolandırıcı birini görmek, hırsızlık ve malınızda, kazancınızda gerileyerek zarara uğrayacağınıza iş…

Rüyada Doktor Görmek

Rüyâda doktor görmek, değişik cihetlere işâretle tâbir olunmuştur. Rüyâda görülen doktor, âlim (ilim sahibi) ve yanlışlıkları düzelten (ıslah edici) bir kimseye işâret eder. Bazen de, doktor görmek, sözleri ve öğütleri tesir eden…

Rüyada Dokumak

Rüyâda görülen dokumak, sefere (yolculuğa) işâret olarak yorumlanır. Dokumak ve dokuma rüyâları, şu cihetlere de işâretle yorumlanmıştır. Sefere, ticarete, işleri düzeltip yoluna koymaya, gizli bir işe, hapisten kurtulmaya, tatlı…

Rüyada Dolu Görmek

Rüyada gökten dolu yağdığını görmek, iyiye yorumlanmaz. Evinizde geçimsizlik ve sıkıntı olacağına işârettir. Rüyâsında üzerine gökten dolu yağdığını gören bir kimsenin, birçok malı elinden gider, zarar görür şeklinde tabir edilir…

Rüyada Domates Görmek

Rüyâda domates görmek, bir dostunuzla güzel yemekler yiyeceğinize işârettir. Rüyada mevsiminde domates görmek, bereket ve bolluğa işarettir. Mevsimi dışında domates görmek iyi değildir, geçim sıkıntısı ve geçim darlığına işâretti…

Rüyada Domuz Görmek

Rüyâda domuz görmek, şu cihetlere işaret olarak yorumlanır: 1. Kötü ve hayırsız bir adama işâretle, 2. Haram olan bir mala işâretle, 3. Düşmana işaretle, 4. Zillete düşmüş alçak(aşağılık) bir kimseye işâretle yorumlanmı…

Rüyada Doğramacı Görmek

Rüyâda doğramacı görmek, insanlara ilim, edep ve terbiye öğreten bir kişiye işâret olarak yorumlanır. Câbir-il Mağribi'nin yorumu: Rüyâda doğramacı görmek, ilkokul öğretmenine (muallimine) işâret eder demiştir. Kirmânî'ni…

Rüyada Doğum Görmek

Rüyâda doğum olayı görmek, iyi habere işârettir. Doğum görmek, zenginlikle yorumlanır.

Rüyada Doğan 🐦 Görmek

Rüyada doğan kuşu görmek, şu cihetlerden birine ve bir kaçına işâret olarak yorumlanır: 1. Devlet başkanına işâretle, 2. Cesâret sahibi (cesûr) bir adama işâretle, 3. Büyük saygın bir zata işâretle 4. Büyük bir memuriyete işâretl…

Rüyada Dizmek

Rüyâda bir şey dizdiğini görmek, mal toplayıp biriktirmeye, işleri düzene koymaya, dostluk kurmaya ve sevgiye işaret olarak tabir olunur. Bir kimsenin rüyâda inci, boncuk, yakut ve mücevher gibi şeyler dizdiğini görmesi, i…

Rüyada Doğru Söz Söylemek

Rüyasında doğru bir söz söylediğini görmek, akide(inanç) sağlamlığına, kuvvetli iman sahibine işâret olarak tabir olunur. Ebû Said'in yorumu:  Rüyâda görülen doğru söz, imana işaret ile, imân da doğru söze işâretle tâbir olun…

Rüyada Diz Görmek

Rüyâda görülen diz veya dizler, kişinin işlerindeki hareket ve davranışlara işaret eder. Rüyada diz veya dizlerdeki görülen iyi ve kötü durum bu sembollere işâretle yorumlanır. Kişinin rüyâda dizini veya dizlerini şiş görmesi, rü…

Rüyada Divit Görmek

Rüyasında kendisine ait bir diviti (yazı takımı ) bulunduğunu veya birisinin bir divit verdiğini görmek, rüyâ sahibi kişinin bir akrabasıyla kavga edip düşman olacaklarına işaret olarak tabir olunur. Kirmânî'nin yorumu: Kişin…

Rüyada Doğurmak

Rüyasında bir kimse kız çocuğu doğurduğunu görse, hayra ve iyiye işârettir. Erkek çocuk doğurduğunu görmek ise, büyük bir sıkıntı ve kedere uğrayacağına işaretle tabir olunur. Bir kimse rüyâsında hanımının erkek çocuk doğurduğunu…

Rüyada Dişi Geyik Görmek

Kişinin rüyâda dişi bir geyik görmesi, Arap ırkından aldığı veya alacağı güzel bir hizmetçiye işâret eder. Alem-i menamda (rüyasında) dişi bir geyik avladığını görmek, rüyâyı gören kişinin, bir hizmetçiye hilekârlık yapacağına ve…

Rüyada Dişi Kedi Görmek 😻

Rüyada dişi bir kedi 😻 görmek, hizmetçiye ve koruyucuya işaretle tabir olunur. Kişinin rüyâsında uslu uslu duran dişi bir kedi görmesi, rüyâ sahibinin güven ve emniyet içinde rahatlığına ve ferahlığına, hizmetinin özenle yapıldı…

Rüyada Dişi Deve Görmek

Rüyâda dişi deve görmek, kadına işaretle yorumlanır. İmam-ı Nablûsî'nin yorumu:  Rüyâda dişi deve görmek, kadındır. Kadına işâreti temsil eder demiştir Nablusi. Rüyasında dişi bir deveye bindiğini görmek, bir kadınla evlenip …

Rüyada Dişi Koyun Görmek

Rüyâda görülen dişi koyun, itibarlı, saygı değer, ahlakı güzel zengin bir kadına işâreten tâbir olunur. Kişinin rüyâda dişi bir koyun görmesi, rüyâ sahibi kişinin iyi huylu, ahlâki güzel, zengin ve saygı değer, itibârlı bir zevce…

Rüyada Dişi Aslan Görmek

Rüyâda dişi aslan görmek, hain bir kadına işâretle tabir olunur. İmâm-ı Nablûsî, rüyâda dişi bir aslan görmek, şerli, zararlı, gaddar, çocuğuna kahredici zalim, helak edici bir kadına işâretle yorumlanır" demiştir. Rüyâsında…

Rüyada Dişlerin Düşmesi

İmâm-ı Nablusi'nin yorumu:  Kişinin rüyâda dişlerinin düştüğünü görmesi, kendi akranlarından (yaşıtlarından) daha fazla ömrünün olduğuna (daha fazla yaşayacağına) işaret eder şeklinde tabir olunur. Rüyâsında bütün dişlerinin …

Rüyada Diş Fırçalamak

Rüyâda diş fırçalama, temizliğe ve istenmeyen bir şeyin ortadan kaldırılmasına işâretle tabir olunur. Bazı yorumculara göre; Rüyâda dişlerini temizlediğini ve fırçaladığını görmek pek iyi sayılmaz. Rüyâsında dişlerinin arasından …

Rüyada Dişçi Görmek

Rüyada diş doktoru görmek, sıkıntı ve zorluk çekeceğinize işâret ile tabir olunur. Rüyâda dişçi görmek, sevdiğiniz bir arkadaşınızı kaybedeceğinize işaretle tabir olunur.

Rüyada Dil Sürçmesi

Rüyâsında dilinin sürçtüğünü (sürçü lisân eylediğini) ve hatalı konuştuğunu görmek, iyi değildir, rüyâ sahibi kişinin iş hayatında veya hareketlerinde yanlış ve hata yapacağına işârettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Dil Çiçeği Görmek

Rüyâda dil çiçeği görmenin, değişik yorumları vardır. Bazı yorumcular, rüyada dil çiçeği görmek, mala işarettir demiştir. Bazıları, mirastan gelen helâl mala işarettir demiş, bazıları da beklenen bir ümide işarettir şeklinde yoru…

Rüyada Din Alimi Görmek

Rüyâda cahil birinin halka öğütler ve nasihatlar verdiğini görmek, iyi değildir. Halkın gözünden düşeceğine, aşağılanacağına işârettir. Bir kimse rüyâsında kendisini alim görmüş olsa, bu onun değerinin artmasına, bir şerefe nâil …

Rüyada Dinlemek

Rüyasında okunan Kur'ân-ı Kerimi veya dinî ilâhi, kaside ve nat-ı şerif dinlediğini veyahut kendisine yapılan bir dinî nasihati dinlediğini görse, bu rüyâsı onun, doğru yola ve Allahü Tealâ'ya yöneleceğine işaret eder şek…

Rüyada Dinsiz Görmek

Rüyâda dinsiz birini veya dinsizliğiyle bilinen birini görmek, rüyâ sahibi kişinin insanlar hakkında samimiyetini kaybedeceğine, halkın inançları konusunda düşüncesinin bozulacağına işârettir şeklinde yorumlanır. Rüyâsında kendis…

Rüyada Dinlenmek

Rüyâda çalışmaktan yorgun düşüp, sonra dinlendiğini ve rahatladığını görmek, fakirlikten kurtulup zenginliğe ereceğine, sıkıntıdan sonra rahatlığa veya iyi bir eşe işâret olarak yorumlanır. Hasta olan bir kişi, rüyâsında önce çok…

Rüyada Diploma Görmek

Rüyâda diploma görmek, çalışmakta olduğunuz işde başarılı olacağınıza işârettir. Bu rüyâ, rüyayı görenin durumuna göre yorumlanır. Öğrenci iseniz, okulunuzda başarılı, ev hanımı ise, evinde ve eşinin sevgisini kazanmada başarılı …

Rüyada Dinden Dönmek

Bir kimse rüyâsında islâm dinini bırakarak batıl bir dine girdiğini görse, bu onun, günah işleyeceğine veya günah işlediğine işâret eder. Bir diğer yoruma göre ise, hor ve hakir görüleceğine (zillete düşeceğine) işâret olarak yor…

Rüyada Dimağ Görmek

Rüyâda dimağ görmek, görülmeyen biriktirilmiş mala veya paraya işaret eder şeklinde yorumlanır. Rüyada kendi dimağını büyümüş olarak görenin bu rüyâsı, onun akıllı bir kimse olduğuna işaret eder.  Rüyasında dimağının yok olduğunu…

Rüyada Dilsiz 😶 Görmek

Memur olan bir kişi, rüyâsında kendisinin dilsiz olduğunu görse, bu rüyâ, onun vazifeden atılacağına işâret olarak yorumlanır. Rüyâda görülen dilsizlik, bozulmuşluğa işâret olarak yorumlanır. Dilsizlikle ilgili rüyâlar pek iyi s…

Rüyada Dilenci Görmek

Bir kimse rüyasında kendisinin dilendiğini ve kendine para veya bir şeyler verildiğini görürse, bu rüyâsı, hayırlıdır. Eline bir menfaat geçeceğine işârettir. Dilendiği halde kendisine bir şeyler verilmediğini görse, bu rüyâsı iy…

Rüyada Direk Görmek

Rüyâda direk görmek, sözünde duran, sözüne sadık bir kimseye işâretle yorumlanır. Rüyâda direk görmek, babaya (aile reisi evlâda (çocuklara) mal-mülke, doğru söze, kuvvete (güce), ortaklık (ortağa), hayvanlara, eşlere v…

Rüyada Dil (Lisan) Görmek

Rüyâda dil görmek, kişinin tercümanı, rehber ve kılavuzu anlamına işâret olarak yorumlanır. Rüyâda görülen dil, kişinin işlerini yürüten bir müdürüne işârettir şeklinde de tâbir olunmuştur. Kişinin dili, hata yaptığı bir ma…

Rüyada Dikiş Dikmek

Rüyâda iğne iplikle bir şey diktiğini görmek rüyâyı gören kimse için kuvvet bulacağına veya maksadına ve arzusuna kavuşacağına, elbise diktiğini görmek, dünya ile ilgili bütün isteklerinin olacağına (gerçekleşeceğine) işarettir…

Rüyada Dikenli Ot Görmek

Rüyada dikenli bir ot görmek, iyi değildir. Bu rüyâ, üzüntü ve kedere işâret olarak tabir olunur. Rüyasında deveye veya diğer hayvanlara dikenli ot yedirdiğini gören kişinin bu rüyâsı, onun o hayvanlar yüzünden zarara uğraya…

Rüyada Dikili Taş Görmek

Rüyâsında tarihten kalma bir dikili taş görmek, arzusuna ulaşamayacağına buna rağmen evlilik hayatında mutlu olacağına ve kazancının bol olacağına işâretle tabir olunur.

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı